Livet i sidste uge – mening i et kapitalistisk vækstorienteret hamsterhjul

 

Uge 31 2015 – mening i et kapitalistisk vækstorienteret hamsterhjul 

En af de ting, der rørte mig mest i sidste uge, var et interview, jeg hørte på P1 af en professor i filosofi og økonomi fra CBS, som hævdede, at mange mennesker mister mening i det her kapitalistisk vækstorienterede samfund og anførte to forklaringer som årsag hertil. Den ene, at vi gældsætter os til op over begge ører og bruger hele livet på at forsøge at blive gældfri i en form for endeløst hamsterhjul. Den anden, om ligestilling, og hvordan vi er blevet uafhængige af hinanden. At det faktum, at vi ikke længere har brug for hinanden på den måde, vi tidligere havde, skaber manglende tilhørsforhold og identifikationsproblemer.

Begge pointer bragede ind i personlige problemstillinger hos mig og fik mig ud på lidt af en refleksiv og nostalgisk rejse. Så hvad er mening for mig? At høre til. At have en god økonomi. At grine mindst en gang om dagen. At have en fornemmelse for, at jeg har mulighed for at præge mit liv i den retning, der er i overensstemmelse med mine behov. At have et godt sexliv. At have gode venner og veninder. At min familie har det godt. At have et job, jeg værdsætter. Og at have et håb på vegne af store emner såsom klima, miljø, fattigdom, seksuel frihed, racemæssig ligeværdighed.

Og altså også at hilse på katte, danse og gå til kunstudstillinger, som følgende billeder og videoer illustrerer.

Den her vilde kat på Amager Fælled har ingen traumer. Eller den aner ikke, hvad angst er. Når man som fodgænger kalder på den, kommer den ivrigt traskende ud fra det høje græs og spadserer målrettet hen mod en, lægger sig på ryggen, spinder og venter (utålmodigt) på at bliver aet.

I går trådte jeg ned i Cisternerne ved Søndermarken – ud for Zoologisk Have. For en flad halvtredser kan man se deres udstilling, hvor vand, musik og dunkel belysning taler sammen..

Der var karmafest på Bryggen i sidste uge. Det var der andre end June og jeg, som havde fået færten af. Faktisk var der udsolgt, så vi var (rigtig) mange, som ikke kunne komme ind. Men det blev der rådet bod på foran selve spisehuset, hvor der blev spillet højt musik og danset igennem.

Og så lige et radikalt stemningsskift. Jeg elsker meditation. Nogle gange i stilhed, andre gange i naturen og atter andre gange med skøn, afslappet musik som det følgende.

Copyright © 2016 Jimmy Hansen. Powered by WordPress

Mand 46 år: Nu tør jeg se mig selv i øjnene

Maj 2014

Mand 46 år

Jeg har gået i terapi hos Jimmy igennem et års tid. Forløbet har vekslet mellem real terapi, visualiseringer, meditationer og almindelig samtale. Afhængigt af min dagsform og hvad der lige fyldte hos mig. Udviklingen er kommet i etaper og nogen gange helt uventet. jeg kunne møde til terapien og egentligt ikke have noget på hjertet men da jeg gik derfra havde det alligevel rørt noget og jeg var flyttet et andet sted hen end før jeg kom.

Jimmy formår altid at finde og arbejde med de ømme steder. igennem det forgangne år er der løftet mange sten og min rygsæk er blevet lettet for meget af dens last. de sidste par måneder har været helt fantastiske og positive. Jeg ser mange ting på en anderledes måde i dag end for et år siden. Det betyder at jeg føler mig meget mere autentisk overfor mig selv og i mit møde med andre. jeg tør at se mig selv i øjnene og åben give udtryk for hvad jeg tænker uden at være bange for andres domme og at vi måske er uenige. processen har til tider føltes langsom men over tid mærkes effekten.

En erhvervsleder og en indrebarn-rejse

Af Jimmy Hansen

Det er en af erhvervslivets tunge drenge, der i dag sidder foran mig i klientstolen. Og som det i den ”branche” hører sig til, lider han af stress og har ikke grædt i rigtig mange år. Hans sprog er kontant om end en smule stift i sin rytmik. Ingen tvivl om, at han er rationel højadaptiv, og hans pondus alene fører tankerne hen på en lederfigur med et stort dagligt ansvar. Da hans stress også har givet ham angst, er tiden inde til en større terapeutisk undersøgelse for at finde svar og senere forhåbentlig vækst. Vi indleder med klassisk oplevelsesorienteret psykoterapi og går blidt på opdagelse. Når potentielle smertesteder bringes i spil, bibeholder han en lineær sprogbrug uden nævneværdige følelsesmæssige klangbunde. Og da jeg et stykke henne i terapien foreslår ham en guidet meditation, i hvilken han skal møde sit indre barn, står der ”er du vanvittig” malet i panden på ham. Han nøjes med spagfærdigt at konstatere, at det lyder lidt hippieagtigt. Han er dog for nysgerrig til ikke at prøve, så efter et par indledende vejrtrækningsøvelser, bevæger vi os ud på den rejse, som skal vise sig at komme til at ændre hans forhold til sit indre liv. Et stykke inde i visualiseringen, hvor han går på en strand og møder sin indre femårige dreng, som kommer ham traskende i møde på bare tæer, bryder han hulkende sammen. Mødet med drengen og ømheden, han nærer for ham i dette guidede øjeblik, bringer følelser og nye erkendelser i spil.

Forvandling

Efter meditationen er han som forvandlet. Stemmen har en anden dybtfølt grøde, og adgangen til barndommens erindringer er mere ligetil. Det ”limbiske kick”, han fik under meditationen, har tilsyneladende vækket nogle neurologiske hukommelsesspor, som gør det lettere for ham at navigere tilbage og rundt i fortiden.

Ovenstående, som var en af hans første terapisessioner, blev startskuddet til et liv, hvor meditation og vejrtrækningsøvelser er blevet en fast bestanddel af dagligdagen. Hans angst er i dag helt væk, og stressen er reduceret til ekkoer i sindet, der indimellem dukker op som minder om en livsstil, besnærende som den var, men med alt for store omkostninger.

Hvori består det effektive?

Men hvad er det, der er så effektivt ved at kombinere meditation og terapi? Ingen tvivl om, at de hver for sig kan skabe vækstorienterede resultater inden for praktisk taget alle sindsudfordringer. Men ved at bruge dem sammen, får man et kraftfuldt værktøj, der, når det dosseres klogt og med respekt, sparker døre ind og accelererer vejen mod at være omme på den anden side af ”de tre store” angst, stress og depression.

Min stressede klients forsvar var, at han bildte sig ind at have haft en problemfri barndom, og at han via sit arbejde havde bevæget sig langt væk fra sin sårbarhed og det smertefulde faktum, at han ikke var blevet mødt følelsesmæssigt af sine primære omsorgspersoner. Meditationen gav ham en emotionel forståelse af dette problemkompleks. Og da tårerne kom, faldt angstniveauet, fordi følelseskontakten blev genetableret, og i selv samme bevægelse blev stressen reduceret, da den er gjort af samme stof (manglende kontakt til følelserne). Efter meditationen er en af terapeutens vigtigste funktioner at ”vibrere med” på det hjerneniveau, som er i spil – her især det limbiske system – og være et spejl for klienten, så denne i et trygt rum kan udtrykke sin inderlighed, og et autentisk og fordomsfrit møde mellem klient og terapeut kan finde sted. Og det er her, i netop dette møde, hvor blottelsen er høj og går hånd i hånd med trygheden, at nye neurologiske spor etableres i sindet, og at disse med tiden kan varsle en anden perciperet indre og ydre virkelighed. Lidt senere i terapien var det passende at rykke et subkortikalt niveau op og binde narrative røde tråde fra den meditative oplevelse til barndommens virkelighed og de hertil knyttede kvaler. Man kan sige, at meditationen blev den følelsesåbnende sluse, og terapien en menings- og retorikskabende instans. Denne brug af terapi og meditation i forhold til hjernen og nervesystemets mange lag kan varieres i det uendelige alt afhængigt af klientens temaer.

Østen møder Vesten

I Østen har meditation været alment brugt som sjælelindring i årtusinder. I Vesten har den fået vind i sejlene især efter hjerneforskningens landvindinger inden for komplicerede skanninger af mennesker under meditation og de heraf mange videnskabelige blåstemplinger af den som en sikker vej mod større velvære og lykke. Terapi, som alt sammen har sine rødder i Sigmund Freuds tænkning, har en historik på kun lidt over 100 år, men får i stadig højere grad videnskabens hellige grønne lys i kraft af den megen effekt- og procesforskning, der mest bedrives i USA. I Danmark er det især de to terapiformer EFT (emotionally focused theraphy) og Intensiv Psykodynamisk Korttidsterapi (ISTDP), der går under betegnelserne ”evidensbaserede”.

Som omtalt skal der trædes varsomt, når terapi og meditation kombineres, da det at træde ind i langbølgerummet, som meditationer ofte er gjort af, kan opleves som en bombastisk overgang fra eksempelvis en narrativ samtaleterapi og evokere stærke emotioner, som i værste fald kan få en retraumatiserende virkning på et frossent traume. Men når det er sagt, er det en yderst anbefalelsesværdig kombination, da det har en langtidsvirkende effekt og manipulerer sindet i allehånde ønskelige retninger. Og ikke mindst fordi man som klient får en flok meditative værktøjer, som er lette at integrere i en travl hverdag, og man derved kvit og frit kan udøve aktiv indflydelse på egen helbredelse, når man har lyst.

Jeg har lidt af anoreksi og fik hjælp

April 2014

Jeg har nu gået løbende hos Jimmy i ca. 2 år. Jeg er meget glad for at gå hos ham. I perioder går der lidt lang tid imellem p.g.a mit arb i udlandet, men lige så snart jeg er i landet igen så kontakter jeg ham.

Jimmy har lært mig at meditere og finde mere ind til mig selv.  Jeg kæmper stadig væk med en masse forskellige ting. Det er en process.  Han lærer mig hvordan jeg kan blive mere glad for mig og det har jeg enormt brug for. Tror det er andre som skal kunne lide mig først før jeg selv er glad for mig selv og er meget sårbar overfor afvisning.

Jeg er 52 år og har været igennem rigtigt meget i mit liv. Anorexi-Bullimi-drikke for meget i perioder-svær barndom-skilsmisse- og et svært professionelt arb.

Jeg prøver at arbejde med mig selv hver dag. Det er godt nogen gange og andre gange meget smertefuldt. Han lærer mig også at lytte mere til mig selv og blive bedre til at finde ud af mine behov, som jeg er god til at undertrykke og eller i det hele taget har svært ved at mærke. Jeg har helt klart fået det bedre med mig selv efter at være begyndt hos Jimmy. Jeg føler at han tager sit arb meget seriøst og giver sig altid god tid til mig.

49-årig mand: Sådan var Jimmys terapi for mig

Er en mand på 49 år. Syntes selv at jeg har prøvet mange ting her i livet, men der var noget der manglede!
Mente ikke jeg levede mit liv fuldt ud. Mente jeg kunne meget mere end hvad tilfældet var.
.
Har tidligere arbejdet med mig selv i et personligt udviklingsforløb for ca. 10 år siden. Syntes jeg nu her 10 år senere, at jeg var gået i stå.
Besluttede mig i november 2012  for at komme i gang med et personligt udviklingsforløb.
Ønskede at udfordre mig selv mere. Havde lyst til at finde ud af hvad jeg kunne. Ret hurtigt i terapiforløbet blev det klart for mig, at jeg simpelthen ikke kunne komme  i kontakt med min mave, kunne ikke komme i kontakt med min følelser. Det var kaos, med stor frustration til følge. Vidste ikke hvad jeg skulle gøre. Følte mig anderledes og skammede mig over at være sådan som jeg var.
Gennem samtaler, meditation, åndedrætsøvelser er det lykkedes mig at få en kontakt med min mave. Det har været en stor omvæltning, meget overvældende lige pludselig at finde ud af………… at det er så fedt at kunne føle.
En del bøger er blevet læst efter anbefalinger at Jimmy. Det har været en lang og spændende rejse i mit følelsesliv, ja selve udviklingsforløbet har været meget givende. Det har været godt for mig at læse bøger om emner jeg aktivt har arbejdet med i udviklingsforløbet.
I dag mediterer jeg hver dag min 10 min. Mange gange af meget længere varighed. Det giver mig adgang til mit følelsesliv på en hel ny måde. Det vil sige, jeg har stadig svært ved at føle og formidle mine følelser ud til dem jeg er sammen med.
Troede en overgang det var fordi jeg var generet, men har simpelthen ikke kunnet føle, har ikke kunnet være i det, gættede mig frem til hvad jeg mente der var mest passende i situationen, i stedet for at mærke/føle efter.
Det kan lyde rystende, men det tog desværre 49 år for mig at lære at føle! Det er mit nye liv!
Forskellige øvelser har gjort stor indtryk på mig. Kan nævne “mødet med mig selv som barn” Et meget rørende møde.
Meditationsøvelser i forbindelse med læsning af bogen “Kast lys over skyggen” hvor jeg blandt andet møder min skyggeside. I starten var det vildt skræmmende. Svært at erkende min skyggeside. Har det stadig svært med min skyggeside, men langsomt er jeg ved at erkende den, prøver at bruge min skyggeside positivt i livet.
Terapiforløbet har været helt fantastisk lærerigt.  De mange øvelser, meditationer sammen med læsning af relevante bøger om emner jeg har arbejdet med, har været rigtigt godt. Fået en god forståelse om mig selv, og er blevet støttet på en god måde i hele terapiforløbet.