En erhvervsleder og en indre-barn-rejse

Af Jimmy Hansen

Det er en af erhvervslivets tunge drenge, der i dag sidder foran mig i klientstolen. Og som det i den ”branche” hører sig til, lider han af stress og har ikke grædt i rigtig mange år. Hans sprog er kontant om end en smule stift i sin rytmik. Ingen tvivl om, at han er rationel højadaptiv, og hans pondus alene fører tankerne hen på en lederfigur med et stort dagligt ansvar. Da hans stress også har givet ham angst, er tiden inde til en større terapeutisk undersøgelse for at finde svar og senere forhåbentlig vækst. Vi indleder med klassisk oplevelsesorienteret psykoterapi og går blidt på opdagelse. Når potentielle smertesteder bringes i spil, bibeholder han en lineær sprogbrug uden nævneværdige følelsesmæssige klangbunde. Og da jeg et stykke henne i terapien foreslår ham en guidet meditation, i hvilken han skal møde sit indre barn, står der ”er du vanvittig” malet i panden på ham. Han nøjes med spagfærdigt at konstatere, at det lyder lidt hippieagtigt. Han er dog for nysgerrig til ikke at prøve, så efter et par indledende vejrtrækningsøvelser, bevæger vi os ud på den rejse, som skal vise sig at komme til at ændre hans forhold til sit indre liv. Et stykke inde i visualiseringen, hvor han går på en strand og møder sin indre femårige dreng, som kommer ham traskende i møde på bare tæer, bryder han hulkende sammen. Mødet med drengen og ømheden, han nærer for ham i dette guidede øjeblik, bringer følelser og nye erkendelser i spil.

Forvandling

Efter meditationen er han som forvandlet. Stemmen har en anden dybtfølt grøde, og adgangen til barndommens erindringer er mere ligetil. Det ”limbiske kick”, han fik under meditationen, har tilsyneladende vækket nogle neurologiske hukommelsesspor, som gør det lettere for ham at navigere tilbage og rundt i fortiden.

Ovenstående, som var en af hans første terapisessioner, blev startskuddet til et liv, hvor meditation og vejrtrækningsøvelser er blevet en fast bestanddel af dagligdagen. Hans angst er i dag helt væk, og stressen er reduceret til ekkoer i sindet, der indimellem dukker op som minder om en livsstil, besnærende som den var, men med alt for store omkostninger.

Hvori består det effektive?

Men hvad er det, der er så effektivt ved at kombinere meditation og terapi? Ingen tvivl om, at de hver for sig kan skabe vækstorienterede resultater inden for praktisk taget alle sindsudfordringer. Men ved at bruge dem sammen, får man et kraftfuldt værktøj, der, når det dosseres klogt og med respekt, sparker døre ind og accelererer vejen mod at være omme på den anden side af ”de tre store” angst, stress og depression.

Min stressede klients forsvar var, at han bildte sig ind at have haft en problemfri barndom, og at han via sit arbejde havde bevæget sig langt væk fra sin sårbarhed og det smertefulde faktum, at han ikke var blevet mødt følelsesmæssigt af sine primære omsorgspersoner. Meditationen gav ham en emotionel forståelse af dette problemkompleks. Og da tårerne kom, faldt angstniveauet, fordi følelseskontakten blev genetableret, og i selv samme bevægelse blev stressen reduceret, da den er gjort af samme stof (manglende kontakt til følelserne). Efter meditationen er en af terapeutens vigtigste funktioner at ”vibrere med” på det hjerneniveau, som er i spil – her især det limbiske system – og være et spejl for klienten, så denne i et trygt rum kan udtrykke sin inderlighed, og et autentisk og fordomsfrit møde mellem klient og terapeut kan finde sted. Og det er her, i netop dette møde, hvor blottelsen er høj og går hånd i hånd med trygheden, at nye neurologiske spor etableres i sindet, og at disse med tiden kan varsle en anden perciperet indre og ydre virkelighed. Lidt senere i terapien var det passende at rykke et subkortikalt niveau op og binde narrative røde tråde fra den meditative oplevelse til barndommens virkelighed og de hertil knyttede kvaler. Man kan sige, at meditationen blev den følelsesåbnende sluse, og terapien en menings- og retorikskabende instans. Denne brug af terapi og meditation i forhold til hjernen og nervesystemets mange lag kan varieres i det uendelige alt afhængigt af klientens temaer.

Østen møder Vesten

I Østen har meditation været alment brugt som sjælelindring i årtusinder. I Vesten har den fået vind i sejlene især efter hjerneforskningens landvindinger inden for komplicerede skanninger af mennesker under meditation og de heraf mange videnskabelige blåstemplinger af den som en sikker vej mod større velvære og lykke. Terapi, som alt sammen har sine rødder i Sigmund Freuds tænkning, har en historik på kun lidt over 100 år, men får i stadig højere grad videnskabens hellige grønne lys i kraft af den megen effekt- og procesforskning, der mest bedrives i USA. I Danmark er det især de to terapiformer EFT (emotionally focused theraphy) og Intensiv Psykodynamisk Korttidsterapi (ISTDP), der går under betegnelserne ”evidensbaserede”.

Som omtalt skal der trædes varsomt, når terapi og meditation kombineres, da det at træde ind i langbølgerummet, som meditationer ofte er gjort af, kan opleves som en bombastisk overgang fra eksempelvis en narrativ samtaleterapi og evokere stærke emotioner, som i værste fald kan få en retraumatiserende virkning på et frossent traume. Men når det er sagt, er det en yderst anbefalelsesværdig kombination, da det har en langtidsvirkende effekt og manipulerer sindet i allehånde ønskelige retninger. Og ikke mindst fordi man som klient får en flok meditative værktøjer, som er lette at integrere i en travl hverdag, og man derved kvit og frit kan udøve aktiv indflydelse på egen helbredelse, når man har lyst.