A recommendation for Jimmy

The following is the words from a client of mine in Canada

May 2015

A recommendation for Jimmy

My journey in therapy with Jimmy started about 6 months ago.  My husband had started with Jimmy several months before that, as a transition from our couple’s therapy (different therapist) to start to focus on individual needs. I eventually followed suit, as some of what they were working on together had deep impacts in the dynamics of our marriage.

To explain, my husband and I have a bit of an extraordinary lifestyle, with myself being Canadian, my husband being Danish, and both of us travelling extensively, often internationally for work, family and personal.  I cannot stress enough that the ability to work with a skilled therapist almost no matter where in the world you may be has been hugely valuable. My husband and I consider ourselves blessed to have this opportunity.

My first intention with asking to work with Jimmy was to focus on my marriage and relationship with my husband, but soon it became apparent to me that I had a gentle, compassionate and exceedingly perceptive guide who could help me take a deeper look at my own internal workings. Those echos from the past that I carry with me that subconsciously undermine my relationships and hijack my emotions, despite my extraordinary attempts to control everything and project a very good looking façade to the world.

Kanchanaburi, Thailand. Foto: Jimmy Hansen

Kanchanaburi, Thailand. Foto: Jimmy Hansen

 

Jimmy has helped to walk me through and finally start to fully heal from deep grief related to the traumas of failed fertility treatments, especially a heartbreaking miscarriage of our twins two years ago and my own related stalled grief, and the hurt that such a loss can descend on a marriage.

He is helping me to reconnect to the gentle and sensitive child in me that has been covered up and cut off while attempting to present a face to the world that I am cool, confident and in control. Yet it is that sensitive part of me that is so important to the core of who I am, and a part of me to be appreciated and nurtured. This part of me has been cut off in an attempt to deny and compensate for the impacts of what a dysfunctional broken family has on a sensitive child, and extreme breaches of boundaries that have occurred throughout my youth and young adulthood. Essentially, with the help of Jimmy, I am deconstructing the brick wall that I have built up to protect myself, because at the same time this brick wall also blocks out those I love and cuts me off from fully experiencing life.

My husband and I continue to be work in progress, but we are making great strides in better communicating and recognizing our needs, the real human needs that we each have, rather than just reacting AT each other – which is no small feat!  I also see the powerful personal growth and development in my partner, and that is inspiring.

In summary, I would highly recommend Jimmy, and I am delighted that his talents can be appreciated beyond the borders of Denmark. You will find in him a caring, empathetic and astute individual that deals out a potent mixture of no-nonsense therapy mixed with deep compassion and connection.

Copyright © 2016 Jimmy Hansen. Powered by WordPress

 

En vej ud af sexafhængighed

 

Af Jimmy Hansen

Du kan følge Jimmy Hansen på Facebook her.

Jeg ved ikke, hvor længe jeg har været sexafhængig. Men jeg ved, at lidelsen har haft enorm betydning for mit liv og min omgang med andre mennesker. At have sex som primært omdrejningspunkt i sit afsæt i verden er faktisk alt andet end cool. Det lægger en overordnet dæmper på ens udfoldelsesmuligheder, fordi alting i en eller anden forstand kommer til at handle om sex og om at få sit næste fix.
Historiens største moralfilosof, Immanuel Kant, hævdede, at man aldrig, aldrig måtte bruge
mennesker som middel, men altid skulle behandle dem som mål. Så altså omgangen med andre ikke må indeholde en skjult dagsorden. Han havde vendt sig i graven, hvis han havde set mig give den gas på Natcafeen eller på en bar i Kødbyen. For mine udvekslinger med det modsatte køn har i den grad været styret af ”middel”, hvor jeg bag de smilende øjne og de komplimenterende ord har haft ét projekt i hovedet, og det er en tur i kassen og så videre i teksten.

Hmm.

Men det har en pris. Den adfærd. Og det er, at jeg dybest set ikke har lyttet til mit hjerte. At fixet fra hjernens belønningscenter har haft større værdi end hjertets sprog. Og når hjertet ikke er med, farer man som menneske vild og bliver halt i sin gøren og laden.

Sexafhængighed er komplekst
Hvorfor så ikke bare tage sig sammen og vælge kærligheden, kunne man spørge.
Og det umiddelbare svar er, at det er sværere at kvitte sin sexafhængighed, end det er for en heroinjunkie at blive clean. Og at der bag ved afhængigheden næsten altid ligger en sjælesorg i form af et traume, PTSD eller andre følelsesforvirringer og driver sexmotoren som et af universets sorte huller, der altså ikke lige er til at styre endsige stoppe.
Fænomenet sexafhængighed er med andre ord en kompleks størrelse, og da der er næsten ligeså mange bevæggrunde til lidelsen, som der er afhængige, er der ikke noget at sige til, at terapeuter og sexologer ikke kan enes om en passende definition.
For mit eget vedkommende er det et potpourri af mange forskellige omstændigheder, som har ledt mig ud i misbruget. Én afgørende begivenhed synes at være, da jeg som ti-årig oplevede et seksuelt overgreb fra to ældre børn i mit kvarter. Men da jeg er vokset op i en sund kernefamilie med masser af kærlighed, var det først som 18-årig, hvor mine forældre blev skilt, jeg mistede min kæreste og min drømmeuddannelse gik fløjten, at jeg lukkede mit hjerte i.
Og det har sådan set været den grundlæggende kamp (traume) i mit 44-årige liv siden da. At jeg periodevis åbner mit hjerte, men at trangen til den seksuelle dopaminbelønning har været større end modet til at være sårbar med en kvinde. Det kaldes også gentagelsestvang og har både en positiv og negativ funktion. På positivsiden forsøger systemet at få tingene fra fortiden op til overfladen, så de kan heles, mens den negative side af mønten er, at jeg og andre sexafhængige retraumatiserer os selv, så vi reelt forstærker det traume (eller andet), der ligger i systemet, når vi doper os selv og er udagerende.

Købmandshandel med kærlighed
For mange typer sexafhængigheder gælder det således, at man ikke kan dossere sig ud af
tilstanden, men må væbne sig med tålmodighed og næsten altid gøre brug af terapi (evt. med medicin som supplement for visse typer impulsive afhængigheder) for at komme ud af misbruget.
Jeg kalder mig i dag ”tidligere sexafhængig”, fordi jeg har arbejdet intenst med dette problem i mange år i form af workshops, terapi, mindfulness og meget andet guf og ikke længere oplever den trance af ufrihed, der er forbundet med at SKULLE have “noget” lige her og nu. Men det største skridt, jeg har taget i retning af at få en sund seksualitet, er, at jeg hver eneste dag udøver tilgivelse i min meditation og sammen med tilgivelsen har taget en kognitiv beslutning om, at det nu er slut med at lukke mit hjerte i. Det betyder, at jeg i dag kan være i kontakt med ”svære” følelser såsom vrede og melankoli uden at skulle søge sexflugt via det limbiske systems neurotransmittere, men bare være med tristheden eller vreden og lade hjertekontakten fungere som guide og rettesnor.
Dybest set var det ikke min fortid og alskens dramaer, der var den afgørende nøgle for mig til at komme videre. Det var købmandshandlen med min kærlighed, som holdt mig fanget.

En erhvervsleder og en indrebarn-rejse

Af Jimmy Hansen

Det er en af erhvervslivets tunge drenge, der i dag sidder foran mig i klientstolen. Og som det i den ”branche” hører sig til, lider han af stress og har ikke grædt i rigtig mange år. Hans sprog er kontant om end en smule stift i sin rytmik. Ingen tvivl om, at han er rationel højadaptiv, og hans pondus alene fører tankerne hen på en lederfigur med et stort dagligt ansvar. Da hans stress også har givet ham angst, er tiden inde til en større terapeutisk undersøgelse for at finde svar og senere forhåbentlig vækst. Vi indleder med klassisk oplevelsesorienteret psykoterapi og går blidt på opdagelse. Når potentielle smertesteder bringes i spil, bibeholder han en lineær sprogbrug uden nævneværdige følelsesmæssige klangbunde. Og da jeg et stykke henne i terapien foreslår ham en guidet meditation, i hvilken han skal møde sit indre barn, står der ”er du vanvittig” malet i panden på ham. Han nøjes med spagfærdigt at konstatere, at det lyder lidt hippieagtigt. Han er dog for nysgerrig til ikke at prøve, så efter et par indledende vejrtrækningsøvelser, bevæger vi os ud på den rejse, som skal vise sig at komme til at ændre hans forhold til sit indre liv. Et stykke inde i visualiseringen, hvor han går på en strand og møder sin indre femårige dreng, som kommer ham traskende i møde på bare tæer, bryder han hulkende sammen. Mødet med drengen og ømheden, han nærer for ham i dette guidede øjeblik, bringer følelser og nye erkendelser i spil.

Forvandling

Efter meditationen er han som forvandlet. Stemmen har en anden dybtfølt grøde, og adgangen til barndommens erindringer er mere ligetil. Det ”limbiske kick”, han fik under meditationen, har tilsyneladende vækket nogle neurologiske hukommelsesspor, som gør det lettere for ham at navigere tilbage og rundt i fortiden.

Ovenstående, som var en af hans første terapisessioner, blev startskuddet til et liv, hvor meditation og vejrtrækningsøvelser er blevet en fast bestanddel af dagligdagen. Hans angst er i dag helt væk, og stressen er reduceret til ekkoer i sindet, der indimellem dukker op som minder om en livsstil, besnærende som den var, men med alt for store omkostninger.

Hvori består det effektive?

Men hvad er det, der er så effektivt ved at kombinere meditation og terapi? Ingen tvivl om, at de hver for sig kan skabe vækstorienterede resultater inden for praktisk taget alle sindsudfordringer. Men ved at bruge dem sammen, får man et kraftfuldt værktøj, der, når det dosseres klogt og med respekt, sparker døre ind og accelererer vejen mod at være omme på den anden side af ”de tre store” angst, stress og depression.

Min stressede klients forsvar var, at han bildte sig ind at have haft en problemfri barndom, og at han via sit arbejde havde bevæget sig langt væk fra sin sårbarhed og det smertefulde faktum, at han ikke var blevet mødt følelsesmæssigt af sine primære omsorgspersoner. Meditationen gav ham en emotionel forståelse af dette problemkompleks. Og da tårerne kom, faldt angstniveauet, fordi følelseskontakten blev genetableret, og i selv samme bevægelse blev stressen reduceret, da den er gjort af samme stof (manglende kontakt til følelserne). Efter meditationen er en af terapeutens vigtigste funktioner at ”vibrere med” på det hjerneniveau, som er i spil – her især det limbiske system – og være et spejl for klienten, så denne i et trygt rum kan udtrykke sin inderlighed, og et autentisk og fordomsfrit møde mellem klient og terapeut kan finde sted. Og det er her, i netop dette møde, hvor blottelsen er høj og går hånd i hånd med trygheden, at nye neurologiske spor etableres i sindet, og at disse med tiden kan varsle en anden perciperet indre og ydre virkelighed. Lidt senere i terapien var det passende at rykke et subkortikalt niveau op og binde narrative røde tråde fra den meditative oplevelse til barndommens virkelighed og de hertil knyttede kvaler. Man kan sige, at meditationen blev den følelsesåbnende sluse, og terapien en menings- og retorikskabende instans. Denne brug af terapi og meditation i forhold til hjernen og nervesystemets mange lag kan varieres i det uendelige alt afhængigt af klientens temaer.

Østen møder Vesten

I Østen har meditation været alment brugt som sjælelindring i årtusinder. I Vesten har den fået vind i sejlene især efter hjerneforskningens landvindinger inden for komplicerede skanninger af mennesker under meditation og de heraf mange videnskabelige blåstemplinger af den som en sikker vej mod større velvære og lykke. Terapi, som alt sammen har sine rødder i Sigmund Freuds tænkning, har en historik på kun lidt over 100 år, men får i stadig højere grad videnskabens hellige grønne lys i kraft af den megen effekt- og procesforskning, der mest bedrives i USA. I Danmark er det især de to terapiformer EFT (emotionally focused theraphy) og Intensiv Psykodynamisk Korttidsterapi (ISTDP), der går under betegnelserne ”evidensbaserede”.

Som omtalt skal der trædes varsomt, når terapi og meditation kombineres, da det at træde ind i langbølgerummet, som meditationer ofte er gjort af, kan opleves som en bombastisk overgang fra eksempelvis en narrativ samtaleterapi og evokere stærke emotioner, som i værste fald kan få en retraumatiserende virkning på et frossent traume. Men når det er sagt, er det en yderst anbefalelsesværdig kombination, da det har en langtidsvirkende effekt og manipulerer sindet i allehånde ønskelige retninger. Og ikke mindst fordi man som klient får en flok meditative værktøjer, som er lette at integrere i en travl hverdag, og man derved kvit og frit kan udøve aktiv indflydelse på egen helbredelse, når man har lyst.